Všetky články

Začiatkom apríla sme u nás privítali štáb Českej Televízie, ktorý natáčal dokument o remeselníkoch z oboch strán Moravy. V tomto prípade išlo o keramiku, ktorú vyrába p. Jozefína Húšková v Sekuliach. My sme prezentovali ľudovú architektúru, závodské kroje a piesne. Pani Húškovej týmto ešte raz ďakujeme.

Vo februári sa v našom dome rozliehal detský džavot. Najprv nás navštívili deti z materskej školy v Závode a o pár dní neskôr aj deti z CVČ Malacky, aby si prezreli dom a spoznali, ako sa žilo na dedine v minulosti. Pripravili sme pre ne aj detské tvorivé dielne - vyrobili si detskú hračku "gombík na cverne", ozdobili veľkonočné vajíčka...

V sobotu 18.2.2023 prebehla v Závode oslava fašiangu. Fašiangári obišli celú dedinu a svoju obchôdzku ukončili na ľudovom Dome 1890. Nesmeli chýbať fašiangové šišky, oškvarky a samozrejme bezbrehá veselosť.
Viac foto nájdete na Facebooku.

Na sklonku roka sme dostali "vianočný darček" od inštitúcie Academia Istropolitana Nova. Táto inštitúcia od roku 2010 udeľuje spolu s Bratislavským krajom a ďalšími partnermi Ocenenie za príkladnú obnovu. Je pre nás cťou, že sme sa v roku 2021 dostali medzi šesť ocenených objektov, pričom sme boli jediní zástupcovia zo Záhoria. Každý z ocenených...

Adventný čas

12.12.2022

Bol to prvý advent v našom dome. Rozkúrili sme v kamnách, uvarili punč, napiekli oblátky, ozdobili stromček a s návštevníkmi si zaspievali koledy.. Sami sme nečakali, že ich príde toľko. Chýbal vari už len ten sneh. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov *

V sobotu 1.10.2022 sa počas michalských hodov v Závode uskutočnilo podujatie venované remeslám, detským tvorivým dielňam a ľudovým piesňam. Predstavili sa FSk Viničiar, Mužský zbor Kúcané, Mužský zbor z Lozorna a domáca FSk Lanšper a spjevule Kukulénki. Podujatie sa uskutočnilo v ľudovom Dome 1890, ktorý slúži na prezentáciu a uchovánie záhoráckych...

Počas prvého júlovej soboty sa u nás v obci konali tradičné "Bezchleba hody". Na našom Dome 1890 sme spolu s folklórnou skupinou Lanšper nezaháľali a ponúkli návštevníkom možnosť ochutnať závodskú klasiku - fazulovú poléfku a domáce rezance. Kto chcel, mohol si súkanie cesta a ováranie rezancov sám vyskúšať. Samozrejmosťou bolo aj naše spevácke...

V septembri sme započali významnú etapu rekonštrukcie, v ktorej sme sa pustili do opravy zadnej časti domu. Primárnymi úlohami bola oprava strechy a inštalácia starého stropu. Bohužiaľ na opravu strechy nakoniec nedošlo z dôvodu nedostatku materiálu, predovšetkým dreva. Drevený strop z roku 1883 sme zdemontovali z domu určeného na demoláciu....

Hoci sú hody najväčšou slávnosťou obce, v posledných rokoch stratili svoj zaslúžený lesk. V prvom rade ide o slávnosť duchovnú, pretože hody sú zasvätené patrónovi kostola, čo je v našom prípade sv. Michal. Samozrejmosťou je teda počas hodov návšteva kostola. V našej obci máme kostoly dva, a teda máme teoreticky dvoje hody - tzv. "bez chleba" hody...

Dňa 3.7.2021 sa v našom dome uskutočnil prvý deň otvorených dverí počas ktorého si mohli návštevníci prezrieť celú zrekonštruovanú časť domu a spoznať jeho príbeh a aj nás samotných. Potešilo nás, že záujem bol vskutku enormný.

Čas májový

24.05.2021

Štvrť roka ubehlo ako voda a my sme opäť pokročili. Ak by sme nemali fotodokumentáciu, skoro by sme zabudli, jaká je za nama vidzet robota.

Začiatkom roka 2021 sme pokračovali v menších interiérových prácach. Osadili sme drevené zárubne (futra) a dvere, a to aj z dôvodu lokálneho vykurovania. V dome momentálne temperujeme na 12 stupňov, čo je nutné minimum.

Hlavná izba domu, predná izba, sa v minulosti nazývala aj svetlica. Bolo to jediné miesto, kde permanentne horel oheň ako zdroj svetla, tepla a bol vlastne aj základom celého bytia. Celý život rodiny sa kedysi točil okolo jednej izby, v ktorej sa spalo, jedlo, besedovalo aj varilo. Najstaršie domy mali len jedno maličké okienko (jak dvje dłaňe), a...

Uzavreli sme rok 2020. Pre nás to bol predovšetkým rok náročných prác a systematického plánovania. S odchádzajúcim rokom sa lúčime s pocitom (celkom) dobre vykonanej práce. Áno, niektoré rozhodnutia sme robili za pochodu. ale tak to už býva v akomkoľkovek projekte a koniec-koncov aj v živote.

Keď prišiel november a s ním nižšie teploty, veľmi výrazne sme pocítili potrebu dom zazimovať a zatepliť. Predovšetkým nainštalovať vchodové dvere so zárubňami a na okná osadiť flígre. Tie sme si museli vyrobiť sami. Kamna 6 týždňov vyzreli a mohli sme ich pozvoľna zabehnúť. Museli sme skonštatovať, že zatiaľ nie sú ani zďaleka schopné dom...

Každý majster má svoj rukopis. Ten pozostáva z atribútov ako kvalita materiálu, opracovanie, zdobenie a v neposlednom rade kartuš s vročením.

Biely dom

02.10.2020

V priebehu takmer dvoch mesiacov sme dokončili jedny z posledných zásadných prác. Osadili sme okná, ktoré sme naimpregnovali proti škodcom, napustili fermežou a natreli základnou farbou. Niektoré z nich nemajú flígre, takže ich budeme musieť vyrobiť z nejakých starých. Takisto niektoré flígre treba nanovo zaskliť.
Majstri nahodili a zapucovali...

Behom júla sme nahrubo dokončili prístavbu a dosiahli tak cielenú pôvodnú podobu nášho domu. Nie, nie je to kruh, ale tvar písmena "L", ktoré najlepšie popisuje tvar tzv. príčného domu. Tento tvar nepatrí v našej dedine k tým najbežnejším, a to pravdepodobne z dôvodu šírky "gruntu". Neodmysliteľne však dotvára kolorit starodávnej záhorskej dediny....