Všetky články

Prvý máj sme oslávili na ľudovom dome nielen prácou v bylinkovej záhradke, ale aj s deťmi z Konopáska, ktoré mali prvú skúšku krojov. Väčšina detí kroj ešte nikdy oblečený nemala a mali veru radosť. A mali sme aj malú detskú muzikantskú dielničku, kde si deti mohli vyskúšať rôzne nástroje. Najviac ich zaujala basička 🎻

Fašiang patrí k tradičným slávnostiam v obci. Fašiangovníci prešli dedinou a obchôdzku zakončili na našom dome. Viac foto zo závodského fašiangu nájdete na Facebooku.

PF 2024

31.12.2023

PF 2024*
S rokom 2023 sa lúčime fotografiami z adventného dňa (9.12.2023) na našom ľudovom dome.
Chceme sa poďakovať svojim priaznivcom, návštevníkom, a aj všetkým, ktorý nám venovali kroje a rôzne predmety do našej zbierky. Veríme, že sa opäť stretneme v nadchádzajúcom roku.

Menovite by sme radi poďakovali firmám Miroslav Ježek (Moravský sv. Ján),...

V sobotu 30.1.2023 sa na našom ľudovom dome oslavovali Michalské hody. Podujatie začalo stavaním hodového mája (stavjaní máje) v podani Lanšperákov a pokračoval vyhrávaním cimbalovej muziky Eliška. Súčasťou podujatia bol aj krst knihy "Kroje Záhoria v obrazoch", pričom niektoré fotografie boli vystavené v interiéri domu. Podujatia sa zúčastnili aj...

Dňa 1.7.2023 sa konalo najväčšie podujatie v našej obci - Bezchleba hody. K tomuto podujatiu sa nám podarilo dokončiť vstupnú bránu a maštaľ, v ktorej návštevníci mohli prezrieť pôvodné válovy a staré náradie. V rámci starenkinej kuchyne sme piekli "škoricové douky" a nesmela chýbať ani fazuľová polievka a domáce rezance. Poobede sme viedli školu...

Začiatkom apríla sme u nás privítali štáb Českej Televízie, ktorý natáčal dokument o remeselníkoch z oboch strán Moravy. V tomto prípade išlo o keramiku, ktorú vyrába p. Jozefína Húšková v Sekuliach. My sme prezentovali ľudovú architektúru, závodské kroje a piesne. Pani Húškovej týmto ešte raz ďakujeme.

Vo februári sa v našom dome rozliehal detský džavot. Najprv nás navštívili deti z materskej školy v Závode a o pár dní neskôr aj deti z CVČ Malacky, aby si prezreli dom a spoznali, ako sa žilo na dedine v minulosti. Pripravili sme pre ne aj detské tvorivé dielne - vyrobili si detskú hračku "gombík na cverne", ozdobili veľkonočné vajíčka...

V sobotu 18.2.2023 prebehla v Závode oslava fašiangu. Fašiangári obišli celú dedinu a svoju obchôdzku ukončili na ľudovom Dome 1890. Nesmeli chýbať fašiangové šišky, oškvarky a samozrejme bezbrehá veselosť.
Viac foto nájdete na Facebooku.

Na sklonku roka sme dostali "vianočný darček" od inštitúcie Academia Istropolitana Nova. Táto inštitúcia od roku 2010 udeľuje spolu s Bratislavským krajom a ďalšími partnermi Ocenenie za príkladnú obnovu. Je pre nás cťou, že sme sa v roku 2021 dostali medzi šesť ocenených objektov, pričom sme boli jediní zástupcovia zo Záhoria. Každý z ocenených...

Adventný čas

12.12.2022

Bol to prvý advent v našom dome. Rozkúrili sme v kamnách, uvarili punč, napiekli oblátky, ozdobili stromček a s návštevníkmi si zaspievali koledy.. Sami sme nečakali, že ich príde toľko. Chýbal vari už len ten sneh. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov *

V sobotu 1.10.2022 sa počas michalských hodov v Závode uskutočnilo podujatie venované remeslám, detským tvorivým dielňam a ľudovým piesňam. Predstavili sa FSk Viničiar, Mužský zbor Kúcané, Mužský zbor z Lozorna a domáca FSk Lanšper a spjevule Kukulénki. Podujatie sa uskutočnilo v ľudovom Dome 1890, ktorý slúži na prezentáciu a uchovánie záhoráckych...

Počas prvého júlovej soboty sa u nás v obci konali tradičné "Bezchleba hody". Na našom Dome 1890 sme spolu s folklórnou skupinou Lanšper nezaháľali a ponúkli návštevníkom možnosť ochutnať závodskú klasiku - fazulovú poléfku a domáce rezance. Kto chcel, mohol si súkanie cesta a ováranie rezancov sám vyskúšať. Samozrejmosťou bolo aj naše spevácke...

V septembri sme započali významnú etapu rekonštrukcie, v ktorej sme sa pustili do opravy zadnej časti domu. Primárnymi úlohami bola oprava strechy a inštalácia starého stropu. Bohužiaľ na opravu strechy nakoniec nedošlo z dôvodu nedostatku materiálu, predovšetkým dreva. Drevený strop z roku 1883 sme zdemontovali z domu určeného na demoláciu....

Hoci sú hody najväčšou slávnosťou obce, v posledných rokoch stratili svoj zaslúžený lesk. V prvom rade ide o slávnosť duchovnú, pretože hody sú zasvätené patrónovi kostola, čo je v našom prípade sv. Michal. Samozrejmosťou je teda počas hodov návšteva kostola. V našej obci máme kostoly dva, a teda máme teoreticky dvoje hody - tzv. "bez chleba" hody...

Dňa 3.7.2021 sa v našom dome uskutočnil prvý deň otvorených dverí počas ktorého si mohli návštevníci prezrieť celú zrekonštruovanú časť domu a spoznať jeho príbeh a aj nás samotných. Potešilo nás, že záujem bol vskutku enormný.

Čas májový

24.05.2021

Štvrť roka ubehlo ako voda a my sme opäť pokročili. Ak by sme nemali fotodokumentáciu, skoro by sme zabudli, jaká je za nama vidzet robota.

Začiatkom roka 2021 sme pokračovali v menších interiérových prácach. Osadili sme drevené zárubne (futra) a dvere, a to aj z dôvodu lokálneho vykurovania. V dome momentálne temperujeme na 12 stupňov, čo je nutné minimum.

Hlavná izba domu, predná izba, sa v minulosti nazývala aj svetlica. Bolo to jediné miesto, kde permanentne horel oheň ako zdroj svetla, tepla a bol vlastne aj základom celého bytia. Celý život rodiny sa kedysi točil okolo jednej izby, v ktorej sa spalo, jedlo, besedovalo aj varilo. Najstaršie domy mali len jedno maličké okienko (jak dvje dłaňe), a...

Uzavreli sme rok 2020. Pre nás to bol predovšetkým rok náročných prác a systematického plánovania. S odchádzajúcim rokom sa lúčime s pocitom (celkom) dobre vykonanej práce. Áno, niektoré rozhodnutia sme robili za pochodu. ale tak to už býva v akomkoľkovek projekte a koniec-koncov aj v živote.