Ekológia

Ekológia je dnes v kurze a všetci vieme prečo. Nie je to však zďaleka výmysel dnešnej doby. V minulosti bol život pomalší, skromnejší a de facto ekologickejší. Dovolíme si pár príkladov. 

Dnešní starečkovia a starenky sa len udivujú nad prebytkom a konzumom, ktorému dnes holdujeme. Mäso sa vari ešte pred 60 rokmi jedlo prinajlepšom jeden krát týždenne. Dnes ho mnohí vyžadujú viackrát za deň. Jedlo sa len to, čo sa dopestovalo a dochovalo. Porozmýšľajte nad tým.

Hoci tieto pojmy ešte nejestvovali, bolo bežné využívať recykláciu a upcykláciu. Napríklad masívna pomúrnica pod naším "okouem" bola využitá z inej staršej stavby, pravdepodobne stodoly. Dokazujú to zachované vydlabané otvory na čapy.

My sme sa pri rekonštrukcii snažili vždy konať čo najviac ekologicky. Využili sme množstvo pôvodného materiálu - tehly, drevo, škridlicu, flajstrúvky,... Koniec-koncov, samotná prestavba je vždy ekologickejšia ako stavba nová. Samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na ekonomické hľadisko. 

Zo starých domov sme získali asi 10 000ks starej bobrovky.
Zo starých domov sme získali asi 10 000ks starej bobrovky.
Staré tehly sme získali z rozobraných stien alebo zakúpili.
Staré tehly sme získali z rozobraných stien alebo zakúpili.
Trámový strop zo sekulského domu ušetril nejednu majestátnu borovicu.
Trámový strop zo sekulského domu ušetril nejednu majestátnu borovicu.
Trámy a dosky pod okouem.
Trámy a dosky pod okouem.
Čistenie flajstrúvek - používala na húre aj ako dlažba
Čistenie flajstrúvek - používala na húre aj ako dlažba
Dosky na dlážku majú asi 50 rokov.
Dosky na dlážku majú asi 50 rokov.