Ocenenia

Náš dom je zapísaný na zozname pamätihodností obce Závod. Nájdete ho tu.

Za rok 2021 sme získali Ocenenie za príkladnú obnovu, ktorú udeľuje Academia Istropolitana Nova