Ľudový dom

Najstaršia predná časť domu má na nosnom tráme (rošt) vročenie "1890", ktoré vyjadruje, kedy bol dom postavený. Na základe tohto vročenia sme pre náš dom vybrali názov. Ide o najhodnotnejšiu časť domu, ktorú chceme zrekonštruovať do pôvodnej podoby. Predlohou nám bude napríklad aj fotka, na ktorej je zachytená starenka Húšková, zrejme vo svojom dome v "predňí izbje". Na fotke je trám s veľmi podobným typom vročenia. Možno pochádza od toho istého majstra.

V našom rodinnom inventári máme mnoho historických predmetov, nábytku i nástrojov. Niektoré nám podarovali rodiny, ktoré majú vzťah k tradícií a obci. Aj tie budú v niektorej časti jedného dňa vystavené. Samozrejmosťou sú kroje, ktorých máme v rodinnom inventári pomerne veľa. Uvažujeme, že časom možno zavedieme aj požičovňu krojov. V dome sa dobre zachovala aj maštaľ, ktorú chceme takisto upraviť do pôvodnej podoby.

Truhlica z roku 1887
Truhlica z roku 1887
Truhlica z roku 1935
Truhlica z roku 1935
100-ročné sánky
100-ročné sánky
Vročenie 1890 na trámovom strope
Vročenie 1890 na trámovom strope
Kútna plachta s výšivkou Šišolák
Kútna plachta s výšivkou Šišolák

V dome sme medzičasom vybudovali pôvodnú kachlovú pec, po našom "kamna". Tento typ vykurovacieho telesa bol príznačný pre celé dolné Záhorie. Keramika pochádzala údajne z manufaktúry v Šaštíne a mala typickú prskanú zelenú glazúru. Zaujímavosťou je aj vták (zrejme orol), prípadne baránok, ktorý bol ozdobným elementom kachlí. V mnohých starých domoch nájdete ešte dnes fragmenty z pôvodných kachlí.

Fragmenty pôvodnej pece
Fragmenty pôvodnej pece
Ornamentálna soška vtáka (orla)
Ornamentálna soška vtáka (orla)