Zoznam darcov

Ceníme si každú pomoc - materiálnu, finančnú aj brigádnicku.

 • M. Gulyas
 • J. Egl
 • A. Mikulič
 • Stavex s.r.o.
 • M. Šišolák
 • J. Knotek
 • P. Egl
 • S. Rigáň
 • J. Studenič
 • P. Uhrinec
 • Kníhtlač Gerthofer (Zohor)
 • Jozef Majzún
 • rod. Ferenčičová
 • D. Majzún
 • R. Dojčák
 • R. Vlk
 • p. Rusňáková
 • p. Šešerová
 • B. Majzúnová
 • E. Šišoláková
 • L. Vícenová
 • D. Zváčová (rod. Bíleková)
 • B. Gajda
 • L. Mrázová
 • M. Krajčír

Ak sme na niekoho nedopatrením zabudli, napíšte nám prosím.