Detské tvorivé dielne

V našom ľudovom dome ponúkame možnosť exkurzie a tvorivých dielní pre deti rôznych vekových kategórií. Súčasťou exkurzie je výklad o živote obyvateľov našej obce v minulosti, o spôsobe ich obživy, ale aj o histórii domu a miestnych zvykoch a tradíciách. Tvorivé dielne sú zamerané na rozvoj zručností, znalostí a spoznávanie detských hier v minulosti. Môže to byť napríklad:

  • šitie vrecúška na bylinky
  • zdobenie veľkonočných vajíčok
  • vymaľovávanie ľudových ornamentov
  • zdobenie medovníkov
  • spievanie a spoznávanie záhoráckych ľudových piesní

Cenník:

Exkurzia s výkladom 1hod: 50€

Exkurzia s výkladom + tvorivé dielne 2-3hod: 150€

V cene je zahrnuté materiálové zabezpečenie pre účastníkov a vedľajšie náklady.

------

Kapacita našich priestorov je 20 detí.

V prípade záujmu je možné vypracovať individuálny program a cenu.

Termín návštevy domu je možný každý deň od 8:00-18:00.

Za odbornosť výkladu a vedenie tvorivých dielní zodpovedá Mgr. Zdenka Krajčírová.