Ľudová architektúra dnes

Na Záhorí môžeme ešte stále obdivovať množstvo ľudových stavieb s typickými architektonickými prvkami, ako sú gánky, rímsy či komíny. Môžeme ich obdivovať pri zabudnutých objektoch, ale aj pri sofistikovane renovovaných objektoch. Kiežby ich bolo časom viac.