Závodský kroj

Kroj je pýcha našej dediny. Na Záhorí nenájdete mnoho dedín, kde by sa kroj v celej svojej kráse a v podstate vo všetkých formách zachoval do 21. storočia. Ešte dnes, v roku 2021, u nás žijú starenky, ktoré chodia v denne do kostola v kroji. Mnoho rodín má aj kroje vo svojej pozostalosti a nenechávajú ich zatvorené v truhlici, ale obliekajú si ich pri rôznych príležitostiach. V obci máme aj dve folklórne telesá, ktoré náš kroj prezentujú pri rôznych príležitostiach či folklórnych podujatiach.

Náš kroj patrí typovo ku kroju tzv. svätojánskeho typu, keďže v minulosti naša obec spadala pod svätojánske panstvo. Toto panstvo tvorili dnešné obce Moravský Svätý Ján, Sekule, Závod a priľahlé mlynárske osady (Húšky, Trajlínky,...). Aj v týchto "sesterských" obciach sa kroje zachovali dodnes.

Krásu závodského kroja zachytil aj národný umelec Martin Benka. Kroje nájdete v publikácii Odev môjho ľudu. Na prvej maľbe vidíme mladuchu v "stužkách" (Jozefína Vílemová). Na ostatných je zachytená rodina závodského rodáka a muzikanta Floriána Benkoviča - viac o ňom nájdete na stránke Frolová notečka.

Ak by ste chceli náš kroj spoznať bližšie, odporúčame knihu "Sigillum Zavodiense - Kroje" od Petra Vrableca (starostu obce), ktorý sa nášmu kroju a tradíciám venuje celý život.

V našom dome máme krojovú izbu, v ktorej si môžete naše kroje prezrieť. A keďže ustrojenie do kroja vyžaduje aj určité znalosti a zručnosť, plánujeme aj rôzne workshopy a prezentácie. 

Viac fotografií kroja nájdete na FB stránke Závod na starých fotografiach.

Svadobná fotografia zachytávajúca celú paletu krojov (cca 1930)
Svadobná fotografia zachytávajúca celú paletu krojov (cca 1930)
Svadba okolo roku 1930
Svadba okolo roku 1930
Svdobná fotografia cca 1920
Svdobná fotografia cca 1920
Svadobná fotografia cca 1920
Svadobná fotografia cca 1920
Foto z roku 1920
Foto z roku 1920
Kroj mladuchy
Kroj mladuchy
Ustrojenie vyžaduje znalosti aj zručnosť
Ustrojenie vyžaduje znalosti aj zručnosť
Žena v kožuchu
Žena v kožuchu
Sigillum Zvodiense - Kroje (Peter Vrablec)
Sigillum Zvodiense - Kroje (Peter Vrablec)

Zdroj: www.fondtlk.sk