História domu

Najstaršia predná časť domu má na nosnom tráme (na rošte) vročenie "1890", ktoré vyjadruje, kedy bol dom postavený. Na základe tohto vročenia sme pre náš dom vybrali názov. Ide o najhodnotnejšiu časť domu, ktorú sme zrekonštruovali do dobovej podoby. K tomu nám slúži mnoho archívnych materiálov, predmetov a fotografií, ktoré sa v našej obci zachovali.

Skica prednej izby (zdroj Peter Vrablec)
Skica prednej izby (zdroj Peter Vrablec)

Predlohou nám bude napríklad aj fotka, na ktorej je zachytená starenka Húšková, vo svojom dome v "predňí izbje". Táto izba sa nazývala aj parádna, a neslúžila už na spanie, ale bola výkladnou skriňou domu skriňou každej rodiny. Svoje vrcholné obdobie dosiahla asi v 50-tych rokoch 20.storočia, kedy ju zdobili taniere, sväté obrazy a do výšky nastlané postele.

Nepostrádateľnou súčasťou interiéru izby z konca 19.storočia je kachľová pec, tzv. kachlové kamna. V našom dome sme našli pozostatky pôvodnej keramiky, ktoré potvrdzovali, že kamna tu kedysi stáli. Podarilo sa nám získať dostatočné množstvo pôvodnej keramiky a v prednej izbe sme ju zrekonštruovali podľa dobovej predlohy (pozri foto). Tento typ vykurovacieho telesa bol príznačný pre celé dolné Záhorie. Keramika pochádzala údajne z manufaktúry v Šaštíne a mala typickú prskanú zelenú glazúru. Zaujímavosťou je aj vták (zrejme orol), prípadne baránok, ktorý bol ozdobným elementom kachlí.

Chlebová pec s kamnami na osade Húšky okolo roku 1990 (zdroj Peter Vrablec)
Chlebová pec s kamnami na osade Húšky okolo roku 1990 (zdroj Peter Vrablec)
Rekonštrukcia kamien podľa dobovej predlohy
Rekonštrukcia kamien podľa dobovej predlohy
Pôvodná soška vtáka z nášho domu
Pôvodná soška vtáka z nášho domu

Typickou črtou izieb je drevený trámový strop, ktorý sa kedysi nazýval podlaha. V prednej časti domu sa zachoval vo veľmi dobrom stave, ale v ostatných častiach sme ho museli na viacerých miestach opravovať. Dlážku kedysi tvorila udupaná zem, ktorá sa vysypávala bielym pieskom. V neskoršom období sa dlážka robila z dreva alebo tehál zvaných "flajstrúvky". Primárne boli určené na izoláciu dreveného stropu zvrchu - nahradili hlinu s plevami. Flajstrúvky sa nachádzali v našom dome len nad prednou izbou a keďže ich bolo pre naše potreby málo, museli ich získať aj z iných domov v obci.

Pokládka dlážky
Pokládka dlážky
Hotová dlážka v prednej izbe
Hotová dlážka v prednej izbe


Viac informácií sa môžete dozvedieť pri osobnej návšteve nášho domu - ste vítaní!


Ak máte doma nepotrebné predmety či kroje, ktoré pochádzajú zo Závodu a okolia, budeme radi, ak nám ich darujete. u nás sa nestratia.