Hody a chasa

V minulosti v každej dedine jestvovali skupiny obyvateľov (komunity), ktoré zohrávali nepostrádateľnú úlohu v jej spoločenskom dianí. Skupina mládeže tzv. "chasa" sa starala predovšetkým o kultúrny chod obce a zároveň ju reprezentovala v okolitých obciach. Vari najzásadnejšou činnosťou chasy bola organizácia miestnych hodov (Boží hod, odpust). U nás boli hody zasvätené sv. Michalovi, preto sa nazývajú Michalské hody. Dnešné "Bezchleba hody" sa slávili v čase, keď bol v obci pôvodný starý kostol.

Práve hody boli najvýznamnejšou udalosťou v dedinskom kalendári a obyvatelia sa na ne pripravovali už týždne vopred. Hlavné slovo v chase mal "richtár muádencú", ktorého si chasa volila každým rokom obyčajne "na Štefana", teda v čase kedy bolo bežné chodiť sa pýtať na rok do služby k hospodárovi. Richtár mal na starosti dohodnúť muziku, zorganizovať stavbu mája a charúška a mnoho ďalšieho. Zisk, ale aj strata, z hodovej muziky vždy pripadla jemu.

Tradícia "chasy" sa dodnes zachovala na Morave a jej činnosť sa dodnes v podstate nezmenila. U nás jej činnosť prebrali predovšetkým miestne organizácie - futbalisti, hasiči a folklórne skupiny.

Folklórna skupina Lanšper sa okrem spracovávania ľudových piesní venuje aj organizácií podujatí. Okrem michalských hodov, ktoré sa konajú koncom septembra, organizuje folklórnu prehliadku Frolová notečka, ktorá je venovaná závodskému rodákovi Floriánovi Benkovičovi. Viac nájdete na stránke www.lansper.sk.