Získali sme Ocenenie za príkladnú obnovu

22.12.2022

Na sklonku roka sme dostali "vianočný darček" od inštitúcie Academia Istropolitana Nova. Táto inštitúcia od roku 2010 udeľuje spolu s Bratislavským krajom a ďalšími partnermi Ocenenie za príkladnú obnovu. Je pre nás cťou, že sme sa v roku 2021 dostali medzi šesť ocenených objektov, pričom sme boli jediní zástupcovia zo Záhoria. Každý z ocenených objektov je veľmi zaujímavý a prináša vlastný koncept obnovy historického objektu. Predávanie ocenení sa uskutočnilo 21.12.2022 v centre AI Nova v  Svätom Jure. Udeľovali ho zástupcovia Bratislavského kraja, Pamiatkového úradu SR, Slovenskej sporiteľne a starostovia daných obcí. 
Dzekujeme - máme radost!

Viac o ocenení a galériu objektov nájdete na www.prikladnaobnova.sk

Foto: Bratislavský kraj