PF 2024

31.12.2023

PF 2024*
S rokom 2023 sa lúčime fotografiami z adventného dňa (9.12.2023) na našom ľudovom dome.
Chceme sa poďakovať svojim priaznivcom, návštevníkom, a aj všetkým, ktorý nám venovali kroje a rôzne predmety do našej zbierky. Veríme, že sa opäť stretneme v nadchádzajúcom roku.

Menovite by sme radi poďakovali firmám Miroslav Ježek (Moravský sv. Ján), Fitoprint (Závod), FSk Lanšper (Závod) a zvlášť Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu našich kultúrnych podujatí, ktoré by sme inak zorganizovať nemohli.

Cieľom našich podujatí je zveľaďovanie miestnej kultúry, budovanie vzťahu ku tradíciám a prezentácia ľudovej architektúry. Napriek úspechu niektorých našich počinov sa nazdávame, že ľudová kultúra stále čaká na novú generáciu svojich nositeľov.