Michalské hody 2023

10.10.2023

V sobotu 30.1.2023 sa na našom ľudovom dome oslavovali Michalské hody. Podujatie začalo stavaním hodového mája (stavjaní máje) v podani Lanšperákov a pokračoval vyhrávaním cimbalovej muziky Eliška. Súčasťou podujatia bol aj krst knihy "Kroje Záhoria v obrazoch", pričom niektoré fotografie boli vystavené v interiéri domu. Podujatia sa zúčastnili aj modely, ktorí v knihe pózovali. Krstným otcom bol Ing. Peter Vrablec, odborník na kroje, ktorý urobil aj prednášku o závodskom kroji. Počasie nám doprialo a prispelo k veľkej návštevnosti podujatia.