Navštívila nás ČT

15.04.2023

Začiatkom apríla sme u nás privítali štáb Českej Televízie, ktorý natáčal dokument o remeselníkoch z oboch strán Moravy. V tomto prípade išlo o keramiku, ktorú vyrába p. Jozefína Húšková v Sekuliach. My sme prezentovali ľudovú architektúru, závodské kroje a piesne. Pani Húškovej týmto ešte raz ďakujeme.