Pozývame:


Rekonštrukciu Domu 1890 podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci 

Regionálnej dotačnej schémy pre podporu kultúry