HARMONOGRAM
13:00 - "Stavjaní máje" a vernisáž fotografií
14:00 - Vystúpenia folkloristov
15:00 - Krst knihy
16:00 - Prednáška o závodskom kroji (Ing. Peter Vrablec)


Foto z hodov v roku 2022


Partneri: