Deň závodských tradícií na Dome 1890

2.7.2022


Rekonštrukciu Domu 1890 podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci 

Regionálnej dotačnej schémy pre podporu kultúry