Slamené strechy

27.11.2020

Mal náš dom kedysi slamenú "dochovicovú" strechu? 

Túto otázku si kladieme už dlhšiu dobu. Podľa tecičky Terky stál slamený dom hneď za našim domom. Ten sa zbúral a nový na jeho mieste stojí dodnes. A teraz trochu faktov.

Domy so slamenými strechami sa u nás stavali až do konca 19.storočia a v kolorite obce zotrvali až 60-tych rokov 20.storočia. Posledný dom so slamenou strechou v Závode rozobrali odborníci zo Slovenského národného múzea v roku 1962 s nasledovnými informáciami:

V lokalite Závod, okres Senica, bol realizovaný prieskum a zameranie objektov pre plánovanú expozíciu Múzea slovenskej dediny, expozičný región Záhorie v roku 1962. V rámci demontáže vytipovaných objektov boli do areálu múzea prevezené nasledujúce konštrukčné prvky:

  1. Z domu s popisným číslom 261, posledný majiteľ Ján Prelec - podperný vyrezávaný stĺp. 
  2. Z domu s popisným číslom 126, posledný majiteľ Terézia Morová - dverové krídla, stĺpiky dvier (bez obloženia), dverové stĺpiky s obložením, dverové nadpražia, stropný trám, okenné krídla, kované mreže dverových okien, dosky stropného záklopu, železné dvierka na komín.

Na základe uvedeného prieskumu bola realizovaná kresbová dokumentácia domu a usadlosti s popisným číslom 276, ktorá je uložená v archíve SNM - pobočka Martin. Základná charakteristiku spolu s kresbovou dokumentáciou sa nachádza v publikácii Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel (Kol. aut.: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku)

Objekt do súčasnosti nebol v rámci expozície realizovaný, nakoľko sa k výstavbe plánovaného expozičného celku Záhorie nepristúpilo.

Tento posledný závodský dom so slamenou strechou stál na hornom konci pri dnešnom Šenku u draka. Pôvodne patril tecičke Šrámkovej prezývanej Opičkovej. Po nej (po svojej krstnej) ho zdedila p. Prelcová a tá ho predala do múzea, kde jeho časti ležia dodnes. Smutným faktom je, že doposiaľ nestojí v expozícií slovenských skanzenov žiadny dom zo Záhoria .

Pripájame popis od nášho informátora zo Sekúl:

"Já sem sa narodziu v domje z roku 1831, byuo to na rošce vyryté. Okna sme mjeli šecky tri zelené - teda flígre. Dúm byu pod suámú, dvera a futra nebyli natríté, mjeli prirodzenú patinu, bili bez barvy, jak išli roky. Dúm byu pod suámú dokád neumreli stareček (1960) v šedesátem štvrtém sme ho zbúrali. Ceuých 133 rokú byu pod suámú, ale ujec nám robili dochovice, tak mjeu dobrú strechu. Ale jak byu prázdný, za štyri roky odešeu..."

Ak by sme teda mali zhodnotiť, či mal náš dom kedysi slamenú strechu, odpoveď by znela - takmer určite nemal. Vzhľadom ku kvalite materiálov (pálené tehly, drevo), tvaru strechy a gánku (žudra) usudzujeme, že rodina bola pomerne bohatá a dom mal od svojho počiatku strechu so škridlicou, hoci tá bola zrejme staršieho typu. Pár takých škridlíc máme. Takmer určite však kedysi stál na jeho mieste dom so slamenou strechou.

Pre lepšiu ilustráciu pripájame fotku domu so slamenou strechou z Boleráza. Všetky ostatné fotky sú zo Závodu. Na niektorých je vidieť slamenú strechu len čiastočne. Ak by ste mali nejakú podobnú fotku, budeme radi, ak nám ju zašlete.

Viac starých fotiek nájdete na našej FB stránke Závod na starých fotografiách.