O svetle v svetlici

08.02.2021

Hlavná izba domu, predná izba, sa v minulosti nazývala aj svetlica. Bolo to jediné miesto, kde permanentne horel oheň ako zdroj svetla, tepla a bol vlastne aj základom celého bytia. Celý život rodiny sa kedysi točil okolo jednej izby, v ktorej sa spalo, jedlo, besedovalo aj varilo. Najstaršie domy mali len jedno maličké okienko (jak dvje dłaňe), a to z jednoduchého dôvodu - teplo bolo dôležitejšie ako svetlo. Čiže, bolo nevytnutné zamedziť akýmkoľvek tepelným únikom. Ale predsa len, v svetlici bolo ešte jedno zvláštne okienko, nazývalo sa kŕb alebo kŕbek

To biło také okénko pri kachloch. A pri tem prádli a perí drápali. (Jablonica)

Opisy informátorov sa mierne odlišujú. V ďalších sa dozvedáme, že kŕb bola vlastne akási "hruška" z prútia, ktoré visela nad schodkom pece, v ktorom sa pálili tzv. łúče (naštiepané drevo) a neskôr olejové lampáše. Tento prvok interiéru bol vlastne jediný zdroj svetla v dome, pri ktorom sa vykonávali všetky činnosti. 

V neskoršom období, okolo roku 1900 vrcholila secesia, ktorá sa okrem krojov zapísala aj do interiéru ľudových domov, To sa samozrejme týkalo aj osvetlenia (svietniky a lampy). V galérii uvádzame pár príkladov secesných petrolejových lámp. Išlo o exkluzívny interiérový prvok, ku ktorému sa dostal len málokto. Staré fotografie však neklamú a vidíme, že tieto secesné kúsky našli svoje miesto v predných izbách, obyčajne najmajetnejších, obyvateľov obce. Treba podotknúť, že všetky tieto svietidlá, či už bohato alebo skromnejšie zdobené, boli vlastne "len" petrolejky a ich svetelný výkon teda nebol z dnešného pohľadu nijako dychberúci. Znamenali však významný posun v kvalite osvetlenia, poťažmo života, obyčajných ľudí. Keďže išlo o priemyselne vyrobené predmety, nemožno ich považovať za predmety ľudovej tvorby. Stali sa však neoddeliteĺnou súčasťou príbytkov obyčajných ľudí. To koniec-koncov prinášala secesia samotná.

Možno sa domnievať, že mnoho secených lámp z našej oblasti pochádza z Viedne a jej okolia, ako významného centra tohto umeleckého prúdu. Práve Viedeň často navštevovali obyvatelia Záhoria za účelom predaja vypestovaného "grincajchu" či pýtania sa do služby.

V 30-tych rokoch 20.storočia prišla do ľudových domácností veľká revolúcia - elektrina, a s ňou prvé elektrické prístroje, predovšetkým svietidlá. V tejto dobe doznieva éra secesie a dominuje art deco, ktoré vytvára elektrické svietidlá, s ktorými sa môžeme stretnúť v niektorých domoch ešte dnes. Ide predovšetkým jednoduchšie svietidlá zo skla, nachádzajúce sa v kuchyni (síňi), prípadne v prednej izbe. Aj pre dnešnú produkciu sú secesné svietidlá silnou inšpiráciou, a ak náhodou práve vyberáte svietidlá do vášho domu, mnohé tvary vám môžu byť povedomé.

Spracoval: Mgr. Alexander Krajčír

Zdroje: Zborník Slovenského Národného Múzea r.1968; archív Petra Vrableca; archív autora