Júnové práce

21.06.2020

V júni nám netypicky upršané počasie trochu narúšalo plány. Na druhej strane, mohli pristúpiť k odkladaným interiérovým prácam, napríklad aj k renovácii okien. Niektoré práce vykonávala stavebná firma, niektoré brigádnici a my. Spoločnosť nám robili aj muchari (žltochvosty) so svojími potomkami. Veríme, že čoskoro vyletia z hniezda a už ich nebudeme vyrušovať.

Zabetónovali sme dosku v prístavbe a vybúrali otvor na dvere. Takisto sme zdvihli jeden preklad dverí, aby sme mohli použiť dvere z domu zo Sekúl. Chceli sme aj mierne zdvihnúť trámový strop, avšak usúdili sme, že to nebude potrebné a v podstate ani žiaduce. Strop sme zhora vyčistili a vybrané kachličky použijeme na podlahu v dolnej časti.

Otĺkli sme steny, aby mohli lepšie dýchať a rýchlejšie schnúť. Podľa štruktúry tehál sa dá usudzovať, že dom prechádzal počas dekád rôznymi prestavbami. Našu prístavbu budeme stavať zo starých tehál, pričom väčšina bude pochádzať priamo z domu. Chystáme aj bobrovku, na celý dom jej bude treba asi 14000ks.