Deň otvorených dverí

05.07.2021

Dňa 3.7.2021 sa v našom dome uskutočnil prvý deň otvorených dverí počas ktorého si mohli návštevníci prezrieť celú zrekonštruovanú časť domu a spoznať jeho príbeh a aj nás samotných. Potešilo nás, že záujem bol vskutku enormný.

Dom navštívilo odhadom asi 250 návštevníkov, ktorí prišli nielen z našej obce, ale aj z širšieho okolia. Mnohí si pri vstupe do domu vybavili obrazy, ktoré zažili počas svojho detstva u svojej starenky. Aj to nás utvrdilo v tom, že sme pri rekonštrukcii postupovali správne. V budúcnosti plánujeme stretnutie s našimi pamätníkmi, ktorí by naše vedomosti ešte prehĺbili.

Deň otvorených dverí nám spríjemňovala cimbalová hudba z Břeclavy a s občerstvením nám pomáhala lokálna Folklórna skupina Lanšper, ktorá má v dome už nejaký čas svoje stabilné pôsobisko. 

Aj keď rekonštrukcia domu ešte nie je úplne dokončená, deň otvorených dverí nám dal konkrétnejšiu predstavu, čo sa bude a môže v dome diať v budúcnosti.

Do vybavenia domu nám chýba ešte pár drobností (rohová lavica, kachlice či maľované taniere). Na túto informáciu mnohí návštevníci zareagovali tak, že nám prinesú to, čo doma opatrujú. Niektorí tak urobili dokonca v ten istý deň!

Dzekujeme a ťešíme sa na další stretnucí!

Foto: Barbora Cholková